Siirler.Biz

Unalan

Yozlaşmış duygular edilgen sefasını sürerken, Pespembe hayallerim vardı güncemde. Etken yüreğim çağladıkça her dem de Bir fırtına bekler oldum aymaz sessizlikte.   Dizelerde anlatmaya çalıştım...