Siirler.Biz

anlatmasin

$arkılar b!z! anlatmasın kalpler!m!z b!r daha b!r arada atmasın yolun sonuna gelm!$ken gozler!m!z b!r daha bakı$masın...   Bo$ver gecm!$te kalsin anilarımız sen !ster ya$anmı$ say bu...