Siirler.Biz

gazel

Yüce ALLAH dilerse kün ile icad eder Kainatı kuşatan ilmiyle irşad eder Allah Kelâmullah ve Muhammed Mustafa yar Kadim muhkem pâyidar gönlümü dil-şad...
yollara gazel diye bir aşk gizledim yalnız her kozada sır gibi seni düşledim yalnız ben senin dağlarında şarkı söylemedim hiç toprağında süründüm, aşkı...