Siirler.Biz

Gönül sınır tanımaz..

gönül, sınır tanımaz... çite..dikene takılmaz... duvarlar...surlar... ona asla dayanamaz... gönül, şekle sığınmaz... güle..bülbüle bağlanmaz... bağlar bahçeler cennet olsa da onlara asla kapanmaz... gönül, zamanı tanımaz.... güne.. aya bakmaz... yıllar ömrü doldursa da o yapacağından...