Siirler.Biz

Hutbesi

Berat kandili cuma hutbesi Muhterem Müslümanlar! Cenab-ı Hakk'ın kullarına maddî ikramları olduğu gibi manevî ihsanları da vardır. Bu ihsana eren kimseler büyük...