Siirler.Biz

KASİDESİ

Aşkın kelamı keder,serhaddi ebedidir Çile yazdıysa kader,üzülme hak bakidir Sinemde yatan ati,cihanın tek serveri Gözümde akan mayi,aslımın delilidir Sanma sakın...
Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvet-mend olan mazluma...