Siirler.Biz

MANİ

Başındaki jöleyim Hakka kulum köleyim İste benden öleyim Amcan kızı böleyim Taktın başına turban İpekli şaldan urban Azat etme köleyim Olayım sana kurban Gelde otur yanıma Seni saram canıma Ecelimle...
Yücelten isim Rafiye İyileştiren Şafiye Şair olmuş hafiye Bilmiyor vezin kafiye Sayamaz beş on heceyi Bana anlatır eceyi Tuvalet süsler geceyi Gösterir dublüveceyi Gösteriş caka afiye Yok eden süren...