Siirler.Biz

OKUYANA

Mitralgözüyle karşı tepelerden Biçtikçe siyah başaklarını gecenin Horull uykularımıza kasteden O tezayaklı eşkıya Suyolcu Memet Pehlivan Vadesi doldukta Güneş müfrezelerinin yaylım ateşiyle Vuruldu şafakta Yatıyor şimdi Rahmet okusak da...