Siirler.Biz

ömrümce

Beni öyle bir yalanla inandirki, ömrümce sürsün doqruluqu..