Siirler.Biz

Özne

Adı konulmayan, sırlı sevda bu Gözümü kapayıp, gördüğüm sensin İçten yangınlara, kâr eylemez su Görünmez yarama, sürdüğüm sensin İlmek ilmek nakış, ördüğüm sensin Gülistanda bağda,...