Siirler.Biz

Söyleyin

Söyleyin.. Göç hazırlığındayken ak turnalar, ak karınlı ebabiller İçimdeki göçler, rotasını kaybeder.. Söyleyin gökyüzüne, silsin kara bulutları gözlerimden, Dönsün yönünü güneşe, yüreğimi basan...