Siirler.Biz

yanarak

Öyle şuur verki ya RABB, sensiz nefesim olmasın Nazargahın olan kalbe, iblisler pusu kurmasın Settar’ınla ört aybını, Ğaffar’ına sığınmışım Nefs elinden perişanım, akibet...