Siirler.Biz

Yaseminli

Sokakları parselleyen yasemen, En baygın sen mi kokarsın hep? Sen mi kovalarsın en bıçkın rüzgârları, En hınzır yaprağınla? En eril Tanrı, en dişil kentinde...