Siirler.Biz

yüzünde

milyonlarca aşk yaşanır yer yüzünde ve milyarlarca damla göz yaşı karışır toprağa ve yağmura bazen de kelimelere sığmayan mutluluklar dökülür...