Siirler.Biz

Nazargahı İlahidir

Oturtma matmazeli gönlünün kafesine
Kulak ver aşkı Huda ile yanan aşıkların sesine
O makamın sahibi var ortaklık kabul etmez
Nazargahi ilahidir düşen gönlün kafesine
Şükür ile eda gerek, aldığın her soluğuna
Nedametle tövbe gerek, yaptığın her günahına
Nefis ile Şeytan yoldaş, akıl ile iman kardaş
Rahmeti Rahman gerek , güvenme sen sevabına
Kainata nazar eyle Sübhanallah deyip düşün
Yok iken var edildin acep neydi burda işin
Zerre kadar hayr ve şerri o kitapta bulacaksın
O gün gelip çatmadan hesabını iyi düşün
Tufanda Nuh ile olup gemisinde dolaşaydım
Fravunun baskısında Musa ile savuşaydım
Tebliğ için Taif’te taşlanan Muhammedin
Kanayan ayakları gözyaşımla yıkayaydım
Ebubekir , Ömer, Osman sahabinin önderleri
Ali ile Hasan, Hüseyin ehli beytin serleri
Takip etti tabiinler Üveys’tir en büyükleri
Müminlerce bilinmeli bunların değerleri
Ruhlar aleminden geldik, Kalu bela dedik uyduk
Dünyaya gelmeden öncu, rahimde bir damla suyduk
Bize İman ile islam’ı nasip eden Allah’ a
Hamdü senalar olsun, Rasülü ekreme uyduk
Aşık isen maşukuna yolun açık demelidir
Aynı yolu başkasına asla kullanmamalıdır
Onun girdiği mekan nura gark olup gider
Fena Fillah makamıdır duygular ilkelidir
Bu aleme gelip gitti nice peygamberi izam
Vahiy ile toplumda kuruldu adil nizam
Karşı çıktı melunlar kimisini öldürüp
Yıktılar güzelliği bozuldu pak intizam
Rahmet ile mahlükatı bağrına basıyorsan
Zarar gelmesin diye canı siper ediyorsan
Acep nedir taş kalbi pamuk gibi yumuşatan?
Nazargahı İlahidir kıymetini biliyorsan
Dalga dalga NURULLAH siniyor kalbimize
Bir dalgaya sahip çıksak yetiyor heppimize
Kirden , pastan arındı şu mübarek günlerde
Kaçacak delik arar şeytanlar geldi dize.
Ne ülvi bir makamdır İslam ile şereflenmek
Taş kalbleri eritir zikri HU ile demlenmek
Paylaşımın en güzeli ramazanda görülür
Helal kazançtan muhtaçlara infak edilir
Bu davaydı İbni Arabi’yi kendinden silen
Bu aşk idi Mansuru Hallacı canından eden
Mukaddes bir yoldur, uyanı halim, selim
Fene fillah makamında yok olur cism-u beden
Seyir eyle kainatı , doldurdu mahlukatı
Bir kısmı pamuk gibi bir kısmı taştan katı
Herbirinin karakteri görülür bedeninde
Yarın hesaba çekecek bügünki mevcudatı.
Ya ilahi ne ulvi bir makamdır bu, sinemizde yerleşen
Kaldırır esrarı hikmet perdesini, bunda iyi yetişen
Alim, abid, zahidlerin keşfi kerametidir bu
Nazargahı ilahidir, anlar bu sırra erişem
Nasip olsa Betullah’a , huşu ile tavaf eyle
Safa ile Merve’sine, gözü yaşlı sefer eyle
Medine’ye vardığında Ravza için nabız atsın
Nazargahı ilahidir, Rasülüne salat eyle
Abdurrahman Yıldız

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.