Siirler.Biz

Resulün Miracı

16.06.2012

Vefat etmişti,o yıl Hz.Hatice,
Ebu Talib Amcası da aynı sene,
Taş attılar Taif’te Resulümüze,
Senetül Hüzün denildi, o seneye.
*
Resulümüz Burakla çıktı sefere,
Hicretten bir buçuk sene evvelinde,
Mescid-i Haramdan başladı sefere,
İmamdı M.Aksa ’da Peygamberlere.
*
Ordan çıktı Resul,kat be kat sema,
Her katta selam verdi,Peygamberana,
Melekler gördü,rukuu,kimi kıyamda,
Cennet,cehennem hepsi bir anda.
*
Geçti oradan yalnız Sidrei Müntehaya,
Rabbine mülaki olup seyri temaşaa,
Döndü dünyaya beş vakit namaz ile,
Bunlar oldu,belki bir an,bir salise.
*
Haber verdi,sabah gelene mescidde,
Olamaz dediler,bu acaib bir hadise,
Kimi imanda,kimi küfrü ebediye,
Ebu Cehiller,başladı melanetlere.
*
Hz.Ebu Bekir’e dostun neler dedi,
Bunların hepsini Muhammed mi söyledi,
Vallahi, O ne söylese doğrudur dedi,
Bundan sonra O’na Hz.Sıddık denildi.
*
Sordular bilenler,Mescid-İ Aksayı,
Allah bir anda,gösterdi, O’na orayı,
Kapısı,penceresi kaç,nasıl boyalı,
Resulullah doğru diyor,hepsi de aynı.
*
Gelip giderken gördün mü bizim kervanı,
Evet gördüm Revha’da içtim sularını,
Kaybolmuştu arıyordular bir develerini,
Gelince sual edin,eksilen sularını.
*
Sordular develeri,sayı,yüklerini,
Gösterdi Allah,bir anda o kervanı,
İçlerinden filanla filan önde olanı,
Güneş doğarken karşılar,Mekke Halkı.
*
O gün çıktı dışarı,hızla bir seriyye,
Biri bağırdı,bak doğuyor güneş diye,
Diğeri seslendi kervan geliyor diye,
Resulullahın dedikleri doğru,bir mucize.
*
Kervana sordular,eksilen sularını,
Resulumüz ne dediyse,tıpkısı aynı,
Nasibi olan imanda,kırdı putları,
Bu apaçık bir sihir dedi bazıları.

16.06.2012-Kırıkkale

Hidayet Doğan

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.