Siirler.Biz

Sen Alemlerin Rabbisin

Rahmet Senin,
Şefkat Senin,
Mal Senin,
Mülk Senin,
Münezzehsin,
Mukaddessin,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Kulluk Sana,
Dua Sana,
Şükür Sana,
Hamd Sana,
Rükû Sana,
Secde Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Selam Senin,
Güven Senin,
Sen’sin her ameli bilen,
Şeref Senin,
İzzet Senin,
Her dilediğini yaptıran Sen’sin,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Şükür Sana,
Minnet Sana,
Övgülerin hepsi Sana,
Sevgi Sana,
Aşk Sana,
Tesbihlerin hepsi Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Kibriyada eşsiz Sensin,
Âlemleri halk edensin,
Kusursuz var eden Sensin,
Benzersiz yaratan Sensin,
Şekil ve suret verensin,
Mağfiret sahibi Sensin,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Kulluk Sana,
Dua Sana,
Şükür Sana,
Hamd Sana,
Rükû Sana,
Secde Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Kahır Senin,
Rızık Senin,
Karşılıksız nimet Senin,
Fetih Senin,
İlim Senin,
Dilediğine eksiltensin,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Şükür Sana,
Minnet Sana,
Övgülerin hepsi Sana,
Sevgi Sana,
Aşk Sana,
Tesbihlerin hepsi Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Genişletme Senin,
Dilediğine ekleyensin,
Küfredeni alçaltırsın,
Zelil edip indirirsin,
Şükredeni yükseltirsin,
İzzet ve şeref verirsin,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Kulluk Sana,
Dua Sana,
Şükür Sana,
Hamd Sana,
Rükû Sana,
Secde Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

İşitensin ve görensin,
Her noksandan münezzehsin,
Mutlak hâkim Sensin,
Adaletten şaşmaz Sensin,
Lütuf Senin,
İhsan Senin,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Şükür Sana,
Minnet Sana,
Övgülerin hepsi Sana,
Sevgi Sana,
Aşk Sana,
Tesbihlerin hepsi Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Her habere hâkimsin,
Şüphesiz ki hilim Senin,
Büyüklükte eşsiz Sensin,
Affın mağfiretin derin,
Aza çok sevap verensin,
Yüceler yücesi Sensin,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Kulluk Sana,
Dua Sana,
Şükür Sana,
Hamd Sana,
Rükû Sana,
Secde Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Hıfz Senin,
Rızık Senin,
Hesap gören Sensin,
Azametin ve celalin…
Kibriyada yok benzerin,
İkramın sonsuzdur Senin,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Şükür Sana,
Minnet Sana,
Övgülerin hepsi Sana,
Sevgi Sana,
Aşk Sana,
Tesbihlerin hepsi Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Görüp gözeten Sensin,
Duaya cevap verensin,
İlim, rahmet, kudretinle
İhata eden Sensin,
Hikmet Senin,
İyilik ve sevgi Senin,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Kulluk Sana,
Dua Sana,
Şükür Sana,
Hamd Sana,
Rükû Sana,
Secde Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Çok yüce şerefin Senin,
Peygamberler gönderensin,
Ölüleri diriltensin,
Her zaman hazır Sensin,
Her yerde nazır Sensin,
Varlığın değişmez Senin,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Şükür Sana,
Minnet Sana,
Övgülerin hepsi Sana,
Sevgi Sana,
Aşk Sana,
Tesbihlerin hepsi Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Hakkı zuhur ettirensin,
Tevekkül edilensin,
En güzel netice Senin,
Kuvvetin değişmez Senin,
Kudretin sarsılmaz Senin,
Hepsinin menbaı Sensin,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Kulluk Sana,
Dua Sana,
Şükür Sana,
Hamd Sana,
Rükû Sana,
Secde Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Müminlere yâr Sensin,
Sevip yardım eylersin,
Hamd Senin,
Sena Senin,
Mahlukatın sayısını,
Hakkıyla bilensin,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Şükür Sana,
Minnet Sana,
Övgülerin hepsi Sana,
Sevgi Sana,
Aşk Sana,
Tesbihlerin hepsi Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Ademden var edensin,
Var ettiğini yok edensin,
Sonra tekrar diriltensin,
Hayat Senin,
İhya Senin,
Ezelisin, ebedisin,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Kulluk Sana,
Dua Sana,
Şükür Sana,
Hamd Sana,
Rükû Sana,
Secde Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Hayat verip güldürensin
Dilersen de öldürensin,
Mahlukatı dimdik
Ayakta tutan Sensin,
Hiçbir şey yoktur ki
Sen’den gizlensin.
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Şükür Sana,
Minnet Sana,
Övgülerin hepsi Sana,
Sevgi Sana,
Aşk Sana,
Tesbihlerin hepsi Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Kadrin büyüktür Senin,
Şanın yücedir Senin,
İhsanın ve keremin
Ne de boldur Senin!
Ne zatında, ne esmanda
Şerikin yoktur Senin.
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Kulluk Sana,
Dua Sana,
Şükür Sana,
Hamd Sana,
Rükû Sana,
Secde Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Ne ef’alde, ne sıfatta
Ortağın yoktur Senin,
Sen birsin ve teksin,
İhtiyaçtan münezzehsin,
Muhtaç olunan Sensin,
İhtiyar, iktidar Senin,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Şükür Sana,
Minnet Sana,
Övgülerin hepsi Sana,
Sevgi Sana,
Aşk Sana,
Tesbihlerin hepsi Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Tasarrufun sahibisin,
Şerikin yoktur Senin,
Öne alan Sensin,
Erteleyen Sensin,
Alçaltansın, yülseltensin,
Başlangıçsız ebedisin,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Kulluk Sana,
Dua Sana,
Şükür Sana,
Hamd Sana,
Rükû Sana,
Secde Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Varlığınla aşikârsın,
Pek yücesin ve gizlisin
Kâinatı, mahlukatı
İdare eden Sensin,
Yüceliğin eşsiz Senin,
İyiliğin ve ihsanın menbaı Sensin,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Şükür Sana,
Minnet Sana,
Övgülerin hepsi Sana,
Sevgi Sana,
Aşk Sana,
Tesbihlerin hepsi Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Tövbe edilensin,
Bağışlayıp affedensin,
İntikamın çetin Senin,
Zalimleri hiç sevmezsin,
Rahmet ve şefkat Senin,
Mülkün tek sahibisin,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Kulluk Sana,
Dua Sana,
Şükür Sana,
Hamd Sana,
Rükû Sana,
Secde Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Celal Senin,
Azamet Senin,
Pek büyük ikram Senin,
Her işin uyum ile,
Mahlukatı cem’ edensin,
Her zenginlik Senin,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Şükür Sana,
Minnet Sana,
Övgülerin hepsi Sana,
Sevgi Sana,
Aşk Sana,
Tesbihlerin hepsi Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Her ihtiyacı verensin,
Dilersen zengin edersin,
Dilemediğin ne ise,
Mani olan Sensin,
Hayrı şerri halk edensin,
Âlemlere nur verensin,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Kulluk Sana,
Dua Sana,
Şükür Sana,
Hamd Sana,
Rükû Sana,
Secde Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Hidayet Senin,
Güzellik Senin,
Hayret veren eserler Senin,
Ebedi Sensin,
Her şeyin tek sahibisin,
Doğru yolu gösterensin,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Şükür Sana,
Minnet Sana,
Övgülerin hepsi Sana,
Sevgi Sana,
Aşk Sana,
Tesbihlerin hepsi Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Pek sabırlısın
Ertelersin amma,
İhmal etmezsin,
Eşin yok!
Yok benzerin, ortağın Senin.
Âlemlerin tek ilahı Sensin,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Kıyam Sana,
Kulluk Sana,
Övgülerin hepsi Sana,
Rükû, secde Sana,
Sevgi Sana,
Aşk Sana,
Sen Âlemlerin Rabbisin.

Şair’ül İslam Yunus Kokan

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Etiketler: