Siirler.Biz

Ya! Nebi

Rahmet olarak gönderdi , seni Rabbil Alemin
Tebliğine Lebbeyk dedi, Ya Muhammed’ül emin
Sana bey-at edenler oldular Eshabı Kiram
Bizden sana ya Nebi , binlerce salatü selam

Soylu bir nesepten geldin, atan İsmail idi
Müşrikler dahi bildi , bunu inkar etmez idi
Sana Emim sıfatını gençliğinde verdiler
Daha sonra ne olduda, sana hücum ettiler

Olgunlaştırdı seni, yerin göyün sahibi
Hıra nur mağarasında ilk emir oku idi
Gelmişti Namusu Ekber nübüvvet müjdesiyle
Kurtuluşa yol gösterdi İslam’ın tebliğiyle

Ebu Cehil ile Leheb var gücüyle saldırdılar
Kimse inanmasın diye halkını kandırdılar
Hak gelmişti artık, batıl yok olmağa mahküm
Müşriklerin keyfi kaçtı artırdılar tahakküm

Ehli Beytinden başladı İslam’ı anlatmaya
Önce kabul etti kendi, sonra davayı yaymaya
Gizlilik esas idi , mü-minlerin hayrı için
Sayı kırkı bulunda, yetti açık tebliğ için

Daim hakkı haykırdı, çok müşkilat çekti Habib,
Müşrikler deli dedi, kimi dedi gönül tabib
Günden güne nur yayıldı, Sahabiler çoğaldı
Darun-nedve bedbahtları çok kötü karar aldı

Yok edecekler Rasülü başka çareleri yok
Ambargoyu bastırdılar mü-minlere geçit yok
Medine’ye hicret için geldi İlahi ferman
Nebi ile can yoldaşı yola koyuldu heman

Kıymetin bilmediler , Mekkeli Ebu Cehiller
Nura gark oldu şehir, sevindi Medine’liler
Eba Eyyüp El Ensari konuk etti peygamberi
Nur ile dolup taştı kerpiç evin çevreleri

Ensar ile Muhacirler, kucaklaştı kardeşçe
Bölüştüler neyi varsa, Muhacirle kardeşce
Küskün olan kabileler birbiriyle barıştılar
Artık düşman yok idi hayırda yarıştılar

Medinede kurulmuştu İslam’ın ilk devleti
Madde madde kanunlar memnun etmişti milleti
Münafıklar boş durmadı, fırsatını kolladı
Hendek savaşından sonra, icabına bakıldı

Kalbde oturdu iman geldi ahkam ayetleri
Nefsi müdafa için, İslamın pak erleri
Boyun eymedi batıla, şehadeti tadtılar
Bu uğurda Hamza ile gücüne güç kattılar

Onüç yıl Medine’de geldi ilahi emirler
Asrı saadet idi Önderini dinlediler
Herbiri yıldız gibi ufkumuzu aydınlattı
Onlar için para değil ilm büyük saltanattı

Ölüm meleyi geldi edeb üzre ziyarete
Dedi her nefis ölüm ile gidecek ahirete
Pak ruhu pak bedeninden sıyırdı aldı melek
Yasa büründü alem, titredi ard-u felek

Ne büyük bir lutuftur ya Rab, ravzasını görmek
O ruh ile kötü nefsi bedenden atıp silmek
Yanlız ona yakışır ,söyle efdali mevcudat
Kuran ve sünnet ile , kıymet bulur fani hayat.

Abdurrahman Yıldız

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.