Siirler.Biz

Aşk

25.03.2010

Benim belâ yurdunun pâdişâhı,
Bekâ âleminin sultanı benim,
Âşıkların dilde bitmeyen âhı,
Zaman ve mekan hükümrânı ben’im.

Binlerce âleme sığmayan dev’im,
Ne gökte, ne ötesindedir yerim,
Yeryüzüne ağır gelir de cismim,
Bir sâdık kalbdir hanumanım benim.

Dağları yerinden oynatan ker’im,
Makamları yıkan tarifsiz fer’im,
Cânân için Tak’da vurulan ser’im,
Olmayacak işi olduran ben’im.

Görünmez yerlere uzanan el’im,
Avamın anlayamadığı dil’im,
Kitaplarda yazmaz eşsiz sûretim,
Sözle anlatılmaz varlığım benim.

Yol bilenin gönlündeki neşeyim,
İz sürenin ruhundaki kederim,
Ağlatıp güldüren sırlı sebeb’im,
Vuslatı istenen sevgili ben’im.

Sonun habercisi sur’un sesiyim,
Ölü dirilten Îsa nefesiyim,
Sûfinin bitmek bilmez hevesiyim,
Canlar talanına müsebbib benim.

Varlık âleminde yoktur bir eşim,
Âlem-i yoklukta bulunan benim,
Hiçbir yerde bulunmaz ki benzerim,
Yokluğu var eden güç-kuvvet ben’im.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.