Siirler.Biz

Aşk İle Yürüdük Sen Pire Geldik

07.05.2010

Aşk ile yürüdük sen pire geldik
Muhammet cemalin seyrana geldik
Muhabbet narına yanmaya geldik
Zatını görmeye meydana geldik

Can bülbülü neden ediyor feryat
Şah-ı velayettir cümleye irşat
Bektaş-ı Veli’den umarız imdat
Kerbela aşkına imdada geldik

Mert olanlar ikrar eder canana
Erenler yolunda gelir meydana
Şükür Mevla’ya ol sırr-ı Yezdan’a
Mansur’un darında erkana geldik

On İki İmam’dır ulu şahımız
Muhammet Ali’ye çıkar rahımız
On dört masum bizim hem-penahımız
Hidayet bahrinde cevlana geldik

Pir Sultan edelim Yezit’e lanet
Mürşidin eteğin tutmuşuz elbet
Ali evladına okuruz rahmet
Şah’ımın cemalin görmeğe geldik

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.