Siirler.Biz

Aşktır din aşktır iman.

06.03.2010

Aşk derdine düşen bir can
Gece gündüz zaru fiğan
Bütün derde olan derman
Aşktır din aşktır iman.

Aşksız bir şey görünmiyor
Aşksız bir şey olmuyor
Aşksız denizler kaynamaz
Aşksız balıklar oynamaz.

Aşksız dağda otlar bitmez
Aşksız bahçelerde gül bitmez
Aşksız bülbül feryad etmez
Aşktır din aşktır iman.

Aşk bütün kalbe ğıdadır
Aşka düşen halı cüdadır
Aşk için canım fedadır
Aşktır din aşktır iman.

Aşksız pınarlar kaynamaz
Aşksız yerde yağmur yağmaz
Gelen olmaz giden olmaz
Aşk bütün derde devadır.

Aşksız gökler gürlemez
Şimşekler bile atmaz
Aşksız yerde yel esmez
Aşksız yerde kuşlar ötmez

Aşksız yerde can yaşamaz
Yağmur yağmaz yemek pişmez
Kız evlenmez çocuk olmaz
Aşksız yerde güler açmaz.

Bu boyaya boyananlar
Bu denizde yüzenler
Aşk haline düşen canlar
Gözünde yaşlar durmaz.

Aşk boyasına boyananlar
Ebedi silinmez oldu
Aşktır feryad aşktır figan
Aşktır bütün derde derman.

Bu ebedi bir cevherdir
Paslanmaz bir mücevherdir
Bu hali sarhoşluğa düşen
Ebedi ayılmaz bu cihanda.

Bu şerbetten içen sarhoş
Ebedi sermestane kalır
Bu hastalığı olan bir can
Dermanı bulunmaz cihanda.

Bu aşk zümresine katılan can
Ayrılmaz aşkın sohbetinden
Gece gündüz zahmetinden
Doyulmaz aşk sohbetinden.

Daldım bu bahri ümmanı
Derdime aradım dermanı
Yoktur devru cihanı
Aşk bu derdin dermanıymış.

Aşk ile ciğerim pişti
Hangi yola gideyim şaştım
Nedametten aşk denizine kaçtım
Aşk derdimin dermanıymış.

Aşk denizini mesken eyledim
Bütün hikmetlerinden seyr eyledim
Bu cerrim od ile nar eyledim
Aşk derdimin dermanıymış.

Bu cihanda her hikmeti
Dost kapısında aşk muhbeti
Daldım bahri hakikatı
Aşk derdimin dermanıymış.

Aşk şerbetini içen didar
İşi gücü fiğanu zar
Kalbi umman vücudu nar
Aşk deryası Ahmed’i Muhtar.

Cümle aşık orda içer
Hal içinde cevze düşer
Ondan gayri yoktur dilber.
Aşk pınarı Ahmet imiş.

Aşık aşkı ordan alır
Aşk pınarı gönüldendir
Zaru figan dildendir
Bülbülün zarı güldendir.

Mürşidin sözü haldedir
Hal ile kalı getirir
Saliklere anlatırır
Cümle dervişleri ağlatırır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.