"Kamil" Tarafından Eklenen Konular


GÜZEL AHLÂK Güler yüz, tatlı söz, insana sevgi ve saygı kazandırır, Asık surat, kötü söz ise, insanda ancak nefret uyandırır, Haset, riya, sûizan, bühtan, nemime, hepsi kötü huylardandır, Uyma sakın bunlara, bunlar seni Allah’tan uzaklaştırır. Her işinde doğru ol, boş, beyhude işlerle uğraşma, sakın, Dostuna güven, gerekirse uyar, düşmanından her zaman kaçın, Yüreğine az da olsa sokma kibir, gurur, düşün ! ahmaklıktır sonun, Enaniyetten çekin, En yüce irfan kendi kendini tanımak olsun, yolun. Dilini tut, kötü söz söyleme ki,...
Canıma, cananım oldun, yetmiş altı ilkbaharında, Aşka beraber yelken açtık, hayatın yirmili hazanında, Nasıl da geçti seneler, doyamadık o altın yıllara, Irmaklar gibi coşkun, sonsuz, sevgi dolu duygularla. Mağrur bakışın ardına sakladın, kalp güzelliğini, Şems oldun hanede, tenvir ettin, her zaman beni, Eyyamu bahur sıcağı gibi sinemde hissederim hep seni, Nefti yeşili gözlerin güldükçe, mutluluğumundur bu eseri. Adını kalbime nakşettim, makbere kadar silinmesin diye, Yağmur gökten değil, yerden yağsa unutmam asla, niye, Ihlamur sevginin kokusu, sen benim rayihamsın hep bile, Maşukun...
Gençlik, yaşanırken, tekamül zormuş meğer, Esen yelde temessük, hilkatten bir değer, Kâmil olmak, kemâlatta imânı tâcıser, Sine yanar, beyhude geçen yaşamı sefer.   Bir yolculuk ki, gurbeti pişmeyle geçer, Ela gözün eşk-i , yüreğinde eler, süzer, Dünya zindanı meşgaleyi sermaye der, Mevlana İlâhi huzura vuslat, en büyük gaye der,   Garip Kâmil, dünyevi; bunca elem, bunca keder, Çoluk çocuk, dert, ardına  bir de sıla girer, Ne yapsın biçare, Rabbine hep niyaz eder, İntizarı; ahrette hesap, düzgün olsun ister,   Zelazil ayırmış yolu, işte bu ikaz...
Her sabah besmele ile çıkarım evden, belki? bu günüm dünden iyi ola, İçim dar, dertlerimle baş başayım, halin nedir diyen, kim ola.   Anam, Babam, Kardeşim yanımda yok, gurbette, beni kim sara, Kalmışım tek başıma biçare, artık ana kucağı çok geride kala.   Deprem atmış beni, beklemediğim bir anda Bolu’dan, Antalya’ya, Kalmışım, dönememişim, bağlanmışım, bir de kök salmışım buraya.   Güzel hayallerim vardı, deprem olmasaydı, yaşıyordum ana baba yanında, Kime niyet, kime kısmet, rızk burada hazırlanmış ezelde, artık geçmiş ola.   Yeni...

Sayfa başına git